Behandelingen

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek nemen we de eventuele klachten met u door en leggen we de werkwijze van de behandeling uit. Het heeft de voorkeur als u het vragenformulier van te voren invult. Dan behoeven er geen extra intake-gesprekskosten gemaakt te worden en kunnen wij ons alvast op uw komst voorbereiden.

Om het lichaam in balans te brengen zijn afhankelijk van uw klacht(en) zo’n vier behandelingen nodig. Dit is uiteindelijk uiteraard afhankelijk van uw lichaam en in hoeverre deze uit balans is. Het kan zijn dat er eerst andere klachten moeten worden behandeld voordat er gewerkt kan worden aan de klachten waarvoor u komt. We adviseren na 6 12 maanden een check-up, zodat u zicht heeft op de stand van zaken en voortgang.

Startbehandeling

Eerst meten we de balans van de organen door. Er wordt gekeken of uw klachten daarmee in verband staan. Na deze metingen wordt via de laser een kick start van de behandeling gegeven. U krijgt 2 flesjes homeopathische druppels mee. Deze werken alleen bij u. U krijgt een advies met betrekking tot uw voeding, evt. aangevuld met een voedingssupplementenadvies.

Vervolgbehandeling: 1 uur

De meting van de startbehandeling wordt wederom gedaan, waarna wordt gekeken waar nog extra ondersteuning nodig is. Vaak is dat in de vorm van voedingssupplementen. U krijgt weer uw homeopathische druppels mee naar huis, aangevuld met een advies met betrekking tot uw voeding.

Vervolgbehandeling: 0,5 uur

Met deze meting wordt alleen de voeding doorgemeten. U krijgt geen druppels mee, maar wel de voedingslijsten. Wilt u wel extra ondersteuning  in vorm van de druppels, dan zijn de bijkomende kosten € 9,95.