Tarieven

€  25,00 voor het intakegesprek
€  99,00 voor startbehandeling van 1.5 uur
€  85,00 voor vervolgbehandeling van 1.0 uur
€  45,00 voor vervolgbehandeling van 0.5 uur
€  20,00 voor een kort oriënterend consult van maximaal 15 minuten (telefonisch)
€   9,95 voor een extra flesje
€   3,95 voor een kristal

  • U kunt pinnen (voorkeur) of contact betalen
  • Gezien de vele (en vaak onnodig kostenverhogende) eisen van de zorgverzekeraars heb ik ervoor gekozen om mij niet te registreren.
    Dit betekent dat er geen vergoeding mogelijk is via uw zorgverzekeraar.

Intakegesprek

  • Tijdens het intakegesprek worden de eventuele klachten doorgenomen en wordt de werkwijze van de behandeling uitgelegd.
  • Er worden minimaal vier metingen gedaan.
  • U krijgt een kickstart behandeling d.m.v. een laser.
  • Daarna worden twee homeopatische verdunningen gemaakt, die alleen voor uzelf zijn bestemd (en ook alleen bij u zullen werken!).
  • U krijgt een advies met betrekking tot uw voeding, evt. aangevuld met een voedingssupplementenadvies.

Tijdens het intakegesprek nemen we de eventuele klachten met u door en leggen we de werkwijze van de behandeling uit. Het heeft de voorkeur als u het vragenformulier van te voren invult. Dan behoeven er geen extra intake-gesprekskosten gemaakt te worden en kunnen wij ons alvast op uw komst voorbereiden.

 Om het lichaam in balans te brengen zijn afhankelijk van uw klacht(en) zo’n vier behandelingen nodig. Dit is uiteindelijk uiteraard afhankelijk van uw lichaam en in hoeverre deze uit balans is. Het kan zijn dat er eerst andere klachten moeten worden behandeld voordat er gewerkt kan worden aan de klachten waarvoor u komt. We adviseren na 6 á 12 maanden een check-up, zodat u zicht heeft op de stand van zaken en voortgang.