Tarieven

€  25,00 voor het intakegesprek
€  99,00 voor startbehandeling van 1.5 uur
€  85,00 voor vervolgbehandeling van 1.0 uur
€  45,00 voor vervolgbehandeling van 0.5 uur
€  20,00 voor een kort oriënterend consult van maximaal 15 minuten (telefonisch)
 

  • U kunt pinnen (voorkeur) of contact betalen
  • Orthomoleculaire therapie en natuurgeneeskunde vallen onder de complementaire/alternatieve geneeswijzen van de aanvullende zorgverzekering. Bent u aanvullend verzekerd bij uw zorgverzekeraar? Dan kan worden consulten van MZanie vaak (deels) vergoed. De kosten van de behandeling komen niet vanuit uw eigen bijdrage. U kunt daarom vaaf het eerste consult declareren. Let op: de vergoedingen zijn per verzekereraar en per aanvullend pakket verschillend. Kijk daarom uw polis goed na.. Afhankelijk of u aanvullend bent verzekerd bij een zorgverzekeraar worden mijn consulten (deels) vergoed. Aan de aanvullende zorgverzekering is geen eigen risico verbonden, u kunt dus meteen vanaf het eerste consult declareren tot een bepaald bedrag per dag en tot een maximum.

Intakegesprek

  • Tijdens het intakegesprek worden de eventuele klachten doorgenomen en wordt de werkwijze van de behandeling uitgelegd.
  • Er worden minimaal vier metingen gedaan.
  • U krijgt een kickstart behandeling d.m.v. een laser.
  • Daarna worden twee homeopatische verdunningen gemaakt, die alleen voor uzelf zijn bestemd (en ook alleen bij u zullen werken!).
  • U krijgt een advies met betrekking tot uw voeding, evt. aangevuld met een voedingssupplementenadvies.

Tijdens het intakegesprek nemen we de eventuele klachten door en leg ik de werkwijze van de behandeling uit. Het heeft de voorkeur als u het vragenformulier van te voren invult. Dan behoeven er geen extra intake-gesprekskosten gemaakt te worden en kunnen wij ons alvast op uw komst voorbereiden.

Om het lichaam in balans te brengen zijn afhankelijk van uw klacht(en) gemiddeld vier behandelingen nodig. Dit is uiteindelijk uiteraard afhankelijk van uw lichaam en in hoeverre deze uit balans is. Het kan zijn dat er eerst andere klachten moeten worden behandeld voordat er gewerkt kan worden aan de klachten waarvoor u komt. Het is verstandig na 6 á 12 maanden een check-upconsult te plannen, zodat u zicht heeft op de stand van zaken en voortgang.