Laboratoriumonderzoek

Soms is het nodig om een laboratoriumonderzoek te laten doen. Hiervoor is geen tussenkomst van een (huis)arts nodig. Vrijwel alle onderzoeken kunnen via uw lokale prikpost gerealiseerd worden. Op deze manier kunnen we de prijzen voor de laboratoriumonderzoeken zo laag mogelijk houden. Een paar speciale onderzoeken kunnen alleen via een particulier laboratorium plaatsvinden, de kosten voor deze onderzoeken zijn wat hoger, maar u wordt altijd vooraf van de kosten op de hoogte gesteld.

We werken nauw samen met: