www.alertverzuimspecialist.nl

In de reguliere geneeskunde richt men zich meer op ziekten. In onze praktijk richten we ons vooral op preventie.

Wanneer u met vage klachten loopt en de huisarts kan u niet helpen is via bio-resonantie veelal wel mogelijk om te kijken waar de eventuele oorzaak licht. Dat kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn of in de voeding zitten.

Mensen die problemen ondervinden op hun werk, attenderen we op Yvonne Heesen van Alert Verzuimspecialist, die zich hieronder voorstelt: 

“Mijn netwerk en ervaring: 

Reeds meer dan zestien jaar begeleid en coach ik honderden mensen richting passende arbeid. Ik ben gestart als HR-coördinator van in- en doorstroombanen, en werkte daarna als werkadviseur, jobcoach, verzuimspecialist en arbeidsdeskundige. Voor het UWV begeleid ik in de wijde regio Rijnmond vooral cliënten met een fysieke en/of psychische beperking én mensen met een Wajong-uitkering. Vooral de coaching van personen met een burn-out en/of een autisme spectrum stoornis, krijgt mijn bijzondere aandacht. Arbeidsdeskundig onderzoek en tweede spoortrajecten voer ik niet alleen bijvoorbeeld in de zorgsector, het onderwijs en de technische en industriële branches uit, maar ook voor bedrijven in het MKB.

 

Wie ik ben: 

Het professioneel en alert helpen van mensen is mijn passie. Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een betrokken begeleiding verdient tijdens het gehele traject vanaf de ziekmelding en/of het verlies van arbeid tot en met de plaatsing in een andere (werk)omgeving. Door bundeling van vakkennis, werk- en levenservaring bied ik creatieve oplossingen en maatwerk. De slogan “actief met verstand van zaken en hart voor de mens” beschrijft mij en mijn werkwijze heel treffend.”