INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek nemen we de eventuele klachten met u door en leggen we de werkwijze van de behandeling uit. Het heeft de voorkeur als u het vragenformulier van te voren invult. Dan behoeven er geen extra intake-gesprekskosten gemaakt te worden en kunnen wij ons alvast op uw komst voorbereiden.

Om het lichaam in balans te brengen zijn afhankelijk van uw klacht(en) zo’n vier behandelingen nodig. Dit is uiteindelijk uiteraard afhankelijk van uw lichaam en in hoeverre deze uit balans is. Het kan zijn dat er eerst andere klachten moeten worden behandeld voordat er gewerkt kan worden aan de klachten waarvoor u komt. We adviseren na 6 á 12 maanden een check-up, zodat u zicht heeft op de stand van zaken en voortgang.