Algemene voorwaarden Vitaliteitspraktijk Mzani

 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheid verzekering te hebben.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut is niet in staat diagnoses te stellen, zij zal zich volledig richten op het bereiken van balans van de cliënt, op lichamelijk, energetisch en emotioneel niveau. Indien dit niet op redelijker termijn te behalen is, zal zij altijd in overleg met de cliënt naar een andere passende behandelwijze zoeken van een andere deskundige.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • De cliënt verplicht zich, middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 2 werkdagen van te voren) af te zeggen, er worden kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de   Overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied via pin of contant. Betalingen via rekening  is mogelijk na onderling overleg.

Pernis, 01.01.2014